Không mưa Mưa nhỏ Mưa vừa Mưa to Mưa rất to
Có 81 trạm quan trắc mưa có dữ liệu trong 24 giờ qua
Trạm đo Vị trí Dữ liệu cuối Lượng mưa tích luỹ (mm) trong
60 phút 12 giờ 24 giờ Ngày