Thông tin đề tài:

Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp ứng phó với một số thiên tai chính gây mất ổn định tự nhiên khu vực hồ Ba Bể phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Cấp đề tài: Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Thời gian thực hiện: 05/2020 ÷ 05/2023

Cơ quan chủ quản: Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ quan chủ quản (địa phương): Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Địa chỉ: Số 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 243 56 32 827

Website: vawr.org.vn

Thông tin chủ nhiệm đề tài:

Họ và tên: Trần Mạnh Trường

Đơn vị công tác: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Địa chỉ: Số 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 904 161 775

Thông tin quản trị hệ thống:

Họ và tên: Lê Văn Thìn

Đơn vị công tác: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

Địa chỉ: Số 1, ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 982 532 196