Thời gian hiện tại:

Kết quả dự đoán nguy cơ sạt lở lúc 04:00 23/06/2024

Dự đoán nguy cơ sạt lở đất theo kịch bản mưa

Lượng mưa khuyến nghị sử dụng cho tất cả các mô hình trong khoảng từ 300 ÷ 400mm

Nếu lượng mưa dự báo nằm ngoài khoảng trên, khuyến nghị sử dụng mô hình hồi quy logistic