Lựa chọn kịch bản:
Đơn vị: tấn
Năm Bó Lù Chợ Lèng Tả Han Lòng Hồ Tổng lượng vào hồ Tổng lượng ra khỏi hồ Lưu giữ tại hồ Tích lũy theo năm