LỊCH SỬ DỰ BÁO NGUY CƠ LŨ, NGẬP LŨ THEO THỜI GIAN THỰC
Thời gian Tên kịch bản Nguy cơ lũ Xem bản đồ
2024-05-24 03:44 sim20240524_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-24 02:57 sim20240524_0257 Nguy cơ thấp View
2024-05-23 03:44 sim20240523_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-23 02:57 sim20240523_0257 Nguy cơ thấp View
2024-05-22 14:01 sim20240522_1401 Nguy cơ thấp View
2024-05-22 03:44 sim20240522_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-22 02:57 sim20240522_0257 Nguy cơ thấp View
2024-05-21 03:44 sim20240521_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-21 02:57 sim20240521_0257 Nguy cơ thấp View
2024-05-20 03:44 sim20240520_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-20 02:57 sim20240520_0257 Nguy cơ thấp View
2024-05-19 03:44 sim20240519_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-19 02:58 sim20240519_0258 Nguy cơ thấp View
2024-05-18 03:44 sim20240518_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-18 02:58 sim20240518_0258 Nguy cơ thấp View
2024-05-17 03:44 sim20240517_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-17 02:57 sim20240517_0257 Nguy cơ thấp View
2024-05-16 03:44 sim20240516_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-16 02:57 sim20240516_0257 Nguy cơ thấp View
2024-05-16 00:45 sim20240516_0045 View
2024-05-16 00:25 sim20240516_0025 View
2024-05-15 09:21 sim20240515_0921 Nguy cơ thấp View
2024-05-12 03:44 sim20240512_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-12 02:57 sim20240512_0257 Nguy cơ thấp View
2024-05-11 03:44 sim20240511_0344 Nguy cơ trung bình View
2024-05-11 02:57 sim20240511_0257 Nguy cơ trung bình View
2024-05-10 03:44 sim20240510_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-10 02:57 sim20240510_0257 Nguy cơ thấp View
2024-05-10 00:25 sim20240510_0025 Nguy cơ thấp View
2024-05-08 02:57 sim20240508_0257 Nguy cơ thấp View
2024-05-07 13:06 sim20240507_1306 Nguy cơ thấp View
2024-05-07 12:06 sim20240507_1206 Nguy cơ thấp View
2024-05-07 11:06 sim20240507_1106 Nguy cơ thấp View
2024-05-07 07:45 sim20240507_0745 Nguy cơ thấp View
2024-05-07 03:44 sim20240507_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-07 02:57 sim20240507_0257 Nguy cơ thấp View
2024-05-06 12:06 sim20240506_1206 Nguy cơ thấp View
2024-05-06 09:06 sim20240506_0906 Nguy cơ thấp View
2024-05-06 05:06 sim20240506_0506 Nguy cơ thấp View
2024-05-06 03:44 sim20240506_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-06 02:57 sim20240506_0257 Nguy cơ thấp View
2024-05-05 09:06 sim20240505_0906 Nguy cơ thấp View
2024-05-05 03:44 sim20240505_0344 Nguy cơ thấp View
2024-05-05 02:57 sim20240505_0257 Nguy cơ thấp View
2024-05-05 00:26 sim20240505_0026 Nguy cơ thấp View
2024-05-04 11:06 sim20240504_1106 Nguy cơ thấp View
2024-05-04 03:44 sim20240504_0344 Nguy cơ trung bình View
2024-05-04 02:57 sim20240504_0257 Nguy cơ trung bình View
2024-05-03 09:31 sim20240503_0931 Nguy cơ trung bình View
2024-04-14 02:57 sim20240414_0257 Nguy cơ thấp View
2024-04-13 03:44 sim20240413_0344 Nguy cơ thấp View
2024-04-13 02:57 sim20240413_0257 Nguy cơ thấp View
2024-04-12 03:44 sim20240412_0344 Nguy cơ thấp View
2024-04-12 02:57 sim20240412_0257 Nguy cơ thấp View
2024-04-11 03:44 sim20240411_0344 Nguy cơ thấp View
2024-04-11 02:57 sim20240411_0257 Nguy cơ thấp View
2024-04-10 19:34 sim20240410_1934 Nguy cơ thấp View
2024-04-10 03:44 sim20240410_0344 Nguy cơ thấp View
2024-04-10 02:57 sim20240410_0257 Nguy cơ thấp View
2024-04-09 03:44 sim20240409_0344 Nguy cơ thấp View
2024-04-09 02:57 sim20240409_0257 Nguy cơ thấp View
2024-04-08 08:17 sim20240408_0817 Nguy cơ thấp View
2024-04-08 03:44 sim20240408_0344 Nguy cơ thấp View
2024-04-08 02:57 sim20240408_0257 Nguy cơ thấp View
2024-04-07 03:44 sim20240407_0344 Nguy cơ thấp View
2024-04-07 02:57 sim20240407_0257 Nguy cơ thấp View
2024-04-07 00:26 sim20240407_0026 Nguy cơ thấp View
2023-08-02 14:56 sim20230802_1456 Nguy cơ trung bình View
2023-05-03 14:05 sim20230503_1405 Nguy cơ thấp View
2023-05-03 13:05 sim20230503_1305 Nguy cơ thấp View
2023-05-03 12:05 sim20230503_1205 Nguy cơ thấp View
2023-05-03 11:18 sim20230503_1118 Nguy cơ thấp View
2023-05-03 07:06 sim20230503_0706 Nguy cơ thấp View
2023-05-03 05:06 sim20230503_0506 Nguy cơ thấp View
2023-05-03 03:06 sim20230503_0306 Nguy cơ thấp View
2023-05-03 00:46 sim20230503_0046 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 23:06 sim20230502_2306 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 21:06 sim20230502_2106 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 19:06 sim20230502_1906 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 17:06 sim20230502_1706 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 15:06 sim20230502_1506 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 13:06 sim20230502_1306 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 12:06 sim20230502_1206 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 11:06 sim20230502_1106 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 10:06 sim20230502_1006 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 09:06 sim20230502_0906 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 08:07 sim20230502_0807 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 07:06 sim20230502_0706 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 06:06 sim20230502_0606 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 05:06 sim20230502_0506 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 04:06 sim20230502_0406 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 03:06 sim20230502_0306 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 02:06 sim20230502_0206 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 00:46 sim20230502_0046 Nguy cơ thấp View
2023-05-02 00:06 sim20230502_0006 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 23:06 sim20230501_2306 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 22:06 sim20230501_2206 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 21:06 sim20230501_2106 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 20:06 sim20230501_2006 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 19:06 sim20230501_1906 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 18:06 sim20230501_1806 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 17:06 sim20230501_1706 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 16:06 sim20230501_1606 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 15:06 sim20230501_1506 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 14:06 sim20230501_1406 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 13:06 sim20230501_1306 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 12:06 sim20230501_1206 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 11:06 sim20230501_1106 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 10:06 sim20230501_1006 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 09:06 sim20230501_0906 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 08:06 sim20230501_0806 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 07:06 sim20230501_0706 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 06:06 sim20230501_0606 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 05:06 sim20230501_0506 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 04:06 sim20230501_0406 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 03:06 sim20230501_0306 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 02:06 sim20230501_0206 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 01:06 sim20230501_0106 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 00:46 sim20230501_0046 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 00:26 sim20230501_0026 Nguy cơ thấp View
2023-05-01 00:06 sim20230501_0006 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 23:06 sim20230430_2306 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 22:06 sim20230430_2206 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 21:06 sim20230430_2106 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 20:06 sim20230430_2006 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 19:06 sim20230430_1906 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 18:06 sim20230430_1806 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 17:02 sim20230430_1702 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 16:06 sim20230430_1606 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 15:06 sim20230430_1506 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 14:06 sim20230430_1406 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 13:06 sim20230430_1306 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 12:06 sim20230430_1206 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 11:06 sim20230430_1106 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 10:06 sim20230430_1006 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 09:06 sim20230430_0906 Nguy cơ thấp View
2023-04-30 08:51 sim20230430_0851 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 18:06 sim20230429_1806 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 17:06 sim20230429_1706 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 16:06 sim20230429_1606 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 15:06 sim20230429_1506 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 14:06 sim20230429_1406 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 13:26 sim20230429_1326 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 13:06 sim20230429_1306 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 12:26 sim20230429_1226 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 12:06 sim20230429_1206 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 11:46 sim20230429_1146 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 11:06 sim20230429_1106 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 10:06 sim20230429_1006 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 09:06 sim20230429_0906 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 08:06 sim20230429_0806 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 07:46 sim20230429_0746 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 07:26 sim20230429_0726 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 07:06 sim20230429_0706 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 06:46 sim20230429_0646 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 06:26 sim20230429_0626 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 06:06 sim20230429_0606 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 05:46 sim20230429_0546 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 05:26 sim20230429_0526 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 05:06 sim20230429_0506 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 04:46 sim20230429_0446 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 04:06 sim20230429_0406 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 03:06 sim20230429_0306 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 02:06 sim20230429_0206 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 01:06 sim20230429_0106 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 00:46 sim20230429_0046 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 00:26 sim20230429_0026 Nguy cơ thấp View
2023-04-29 00:06 sim20230429_0006 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 23:06 sim20230428_2306 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 22:06 sim20230428_2206 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 21:06 sim20230428_2106 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 20:26 sim20230428_2026 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 20:06 sim20230428_2006 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 19:06 sim20230428_1906 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 18:06 sim20230428_1806 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 17:06 sim20230428_1706 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 16:06 sim20230428_1606 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 15:06 sim20230428_1506 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 14:06 sim20230428_1406 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 08:05 sim20230428_0805 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 07:05 sim20230428_0705 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 06:05 sim20230428_0605 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 05:05 sim20230428_0505 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 04:05 sim20230428_0405 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 03:05 sim20230428_0305 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 02:05 sim20230428_0205 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 01:05 sim20230428_0105 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 00:45 sim20230428_0045 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 00:25 sim20230428_0025 Nguy cơ thấp View
2023-04-28 00:05 sim20230428_0005 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 23:05 sim20230427_2305 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 22:05 sim20230427_2205 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 21:05 sim20230427_2105 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 20:05 sim20230427_2005 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 19:05 sim20230427_1905 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 18:05 sim20230427_1805 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 17:05 sim20230427_1705 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 16:05 sim20230427_1605 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 15:05 sim20230427_1505 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 14:05 sim20230427_1405 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 13:05 sim20230427_1305 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 12:05 sim20230427_1205 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 11:05 sim20230427_1105 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 10:05 sim20230427_1005 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 09:05 sim20230427_0905 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 08:25 sim20230427_0825 Nguy cơ thấp View
2023-04-27 00:05 sim20230427_0005 Nguy cơ thấp View
2023-04-26 23:05 sim20230426_2305 Nguy cơ thấp View
2023-04-26 22:05 sim20230426_2205 Nguy cơ thấp View
2023-04-26 21:05 sim20230426_2105 Nguy cơ thấp View
2023-04-26 20:05 sim20230426_2005 Nguy cơ thấp View
2023-04-26 19:05 sim20230426_1905 Nguy cơ thấp View
2023-04-26 17:05 sim20230426_1705 Nguy cơ thấp View
2023-04-26 16:05 sim20230426_1605 Nguy cơ thấp View
2023-04-26 15:05 sim20230426_1505 Nguy cơ thấp View
2023-04-26 14:05 sim20230426_1405 Nguy cơ thấp View
2023-04-26 13:05 sim20230426_1305 Nguy cơ thấp View
2023-04-26 12:05 sim20230426_1205 Nguy cơ thấp View
2023-04-26 11:05 sim20230426_1105 Nguy cơ thấp View
2023-04-26 10:36 sim20230426_1036 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 17:05 sim20230425_1705 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 16:05 sim20230425_1605 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 15:05 sim20230425_1505 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 14:05 sim20230425_1405 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 13:05 sim20230425_1305 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 12:05 sim20230425_1205 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 11:05 sim20230425_1105 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 10:05 sim20230425_1005 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 09:05 sim20230425_0905 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 08:11 sim20230425_0811 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 04:05 sim20230425_0405 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 03:05 sim20230425_0305 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 02:05 sim20230425_0205 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 01:05 sim20230425_0105 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 00:45 sim20230425_0045 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 00:25 sim20230425_0025 Nguy cơ thấp View
2023-04-25 00:05 sim20230425_0005 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 23:05 sim20230424_2305 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 22:05 sim20230424_2205 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 21:05 sim20230424_2105 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 20:05 sim20230424_2005 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 19:05 sim20230424_1905 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 16:54 sim20230424_1654 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 14:05 sim20230424_1405 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 13:05 sim20230424_1305 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 11:02 sim20230424_1102 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 08:05 sim20230424_0805 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 07:05 sim20230424_0705 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 06:05 sim20230424_0605 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 05:05 sim20230424_0505 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 04:05 sim20230424_0405 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 03:05 sim20230424_0305 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 02:05 sim20230424_0205 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 01:05 sim20230424_0105 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 00:45 sim20230424_0045 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 00:25 sim20230424_0025 Nguy cơ thấp View
2023-04-24 00:05 sim20230424_0005 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 23:05 sim20230423_2305 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 22:05 sim20230423_2205 Nguy cơ trung bình View
2023-04-23 21:05 sim20230423_2105 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 20:05 sim20230423_2005 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 19:05 sim20230423_1905 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 18:05 sim20230423_1805 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 17:31 sim20230423_1731 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 08:07 sim20230423_0807 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 07:07 sim20230423_0707 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 06:07 sim20230423_0607 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 05:07 sim20230423_0507 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 04:07 sim20230423_0407 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 03:07 sim20230423_0307 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 02:07 sim20230423_0207 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 01:07 sim20230423_0107 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 00:47 sim20230423_0047 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 00:27 sim20230423_0027 Nguy cơ thấp View
2023-04-23 00:07 sim20230423_0007 Nguy cơ thấp View
2023-04-22 23:07 sim20230422_2307 Nguy cơ thấp View
2023-04-22 22:07 sim20230422_2207 Nguy cơ thấp View
2023-04-22 21:07 sim20230422_2107 Nguy cơ thấp View
2023-04-22 20:07 sim20230422_2007 Nguy cơ thấp View
2023-04-22 19:07 sim20230422_1907 Nguy cơ thấp View
2023-04-22 18:31 sim20230422_1831 Nguy cơ thấp View
2023-04-22 17:07 sim20230422_1707 Nguy cơ thấp View
2023-04-22 16:24 sim20230422_1624 Nguy cơ thấp View
2023-04-22 01:07 sim20230422_0107 Nguy cơ thấp View
2023-04-22 00:47 sim20230422_0047 Nguy cơ thấp View
2023-04-22 00:27 sim20230422_0027 Nguy cơ thấp View
2023-04-22 00:07 sim20230422_0007 Nguy cơ thấp View
2023-04-21 23:07 sim20230421_2307 Nguy cơ thấp View
2023-04-21 22:07 sim20230421_2207 Nguy cơ thấp View
2023-04-21 21:07 sim20230421_2107 Nguy cơ thấp View
2023-04-21 20:07 sim20230421_2007 Nguy cơ thấp View
2023-04-21 19:07 sim20230421_1907 Nguy cơ thấp View
2023-04-21 18:07 sim20230421_1807 Nguy cơ thấp View
2023-04-21 17:07 sim20230421_1707 Nguy cơ thấp View
2023-04-21 16:07 sim20230421_1607 Nguy cơ thấp View
2023-04-21 15:07 sim20230421_1507 Nguy cơ thấp View
2023-04-21 14:07 sim20230421_1407 Nguy cơ thấp View
2023-04-21 13:07 sim20230421_1307 Nguy cơ thấp View
2023-04-21 12:07 sim20230421_1207 Nguy cơ thấp View
2023-04-21 11:07 sim20230421_1107 Nguy cơ thấp View
LỊCH SỬ DỰ BÁO NGUY CƠ LŨ, NGẬP LŨ THEO KỊCH BẢN NGƯỜI DÙNG
Thời gian Tên kịch bản Trạng thái Xem bản đồ
2024-04-03 14:11 Kịch bản mưa 150mm trong 24h Đã tính toán xong View
2024-04-03 11:08 Test 2024 Đã tính toán xong View
2024-04-02 15:33 Kịch bản A Đã tính toán xong View